Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Wij doen mee met de Rijke Schooldag!

PRO33college wil leerlingen ondersteunen binnen hun sociaal/emotionele ontwikkeling binnen en buiten de school. Vanuit het Ministerie van OC&W en de gemeente Amersfoort is er extra geld beschikbaar gesteld. Met dit geld organiseren wij leuke en leerzame activiteiten voor onze leerlingen. Dat doen wij en gaan wij doen buiten de reguliere lessen. Het gaat dan onder andere om:

Vriendenprogramma: dit programma is voor leerlingen die zich onveilig voelen en/of faalangst hebben.

Baaz & Bewegen: naast dat we op school aandacht besteden aan sociale vaardigheden, leren de leerlingen ook wat de gevolgen onder druk/spanning kunnen zijn en hoe je daar mee omgaat.

Weerbaarheidstraining: is gericht op het aangeven van je eigen grenzen. 

 

Doe jij ook mee?