Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Stageplek aanbieden

Onze leerlingen zijn waardevolle arbeidskrachten voor de toekomst. De praktijk is voor hen de beste plek om te ontdekken wat ze goed kunnen en wat ze nog moeten leren. PRO33college is daarom altijd op zoek naar de perfecte stageplaats voor iedere leerling. Ze verdienen een plek om tot bloei te komen. Wilt u een bijdrage leveren aan het groeiproces van onze leerlingen? Dat kan! Dat kunt u doen door uw bedrijf aan te melden als stagebedrijf. Om de stage te laten slagen, is er altijd nauw contact met de leerling en het stagebedrijf.

Meer weten? Onze stagecoaches staan u graag te woord om wederzijds ideeën en verwachtingen te delen.

Onze stagebegeleiding

Eén telefoontje, een appje of een mailtje van de leerling of het stagebedrijf is voor onze stagecoaches genoeg om direct in actie te komen. Deze goede bereikbaarheid is belangrijk om het stageproces goed te laten verlopen.

Alle leerlingen die op stage gaan, krijgen een competentieposter waarop staat waaraan ze in de stage gaan werken. Elke stagedag reflecteren leerlingen op hun werk en hun doelen. Dat doen ze in hun stagelogboek dat op de stage ingevuld wordt.

Via de speciale stage-app communiceren leerlingen met hun docent waaraan ze die dag gewerkt hebben en waarbij ze nog ondersteuning nodig hebben. Zo zien docenten direct welke vaardigheden leerlingen op school extra kunnen trainen om op hun stage verder te komen.

Onze leerlingen

Onze leerlingen lopen vanaf het derde leerjaar 1 tot 3 dagen per week stage. Ze doen dat bij een bedrijf in de uitstroomrichting van hun keuze. Het aanleren van werknemersvaardigheden is de eerste prioriteit tijdens de stage.  Ze werken onder meer aan: op tijd komen, samenwerken, plannen en organiseren, kwaliteit leveren, instructies opvolgen en met druk en tegenslag omgaan. Daarnaast is het oefenen van vakvaardigheden belangrijk. Een stage is bij uitstek een plek om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door deze ontdekkingstocht kunnen onze leerlingen straks hun plek vinden in de maatschappij.

Wat hebben onze leerlingen nodig?
Onze leerlingen moeten zich om hun gemak voelen om te kunnen leren. Leren gebeurt met vallen en opstaan. Voor iedereen. Onze leerlingen hebben een tweede, derde en vierde kans nodig als het niet lukt. Onze leerlingen zijn gebaat bij structuur, een duidelijke uitleg wat er van ze verwacht en een vriendelijke leeromgeving waarbij vaak stilgestaan wordt bij leren.

Wat hebben onze leerlingen te bieden?
Leerlingen van het praktijkonderwijs zijn over het algemeen hardwerkende arbeidskrachten. Sommige leerlingen moeten extra moeite doen om hun plek te veroveren in de samenleving. Ze krijgen het tenslotte niet cadeau in het leven. Als ze zich gewaardeerd en gezien voelen, ontwikkelen ze zich tot loyale, betrouwbare medewerkers.

Stageafspraken

Wanneer een leerling stage gaat lopen bij uw bedrijf, zorgt ons stagebureau Coach’Work voor een uitgebreide kennismaking. De school maakt vervolgens een stagecontract en zorgt ervoor dat leerlingen verzekerd zijn via school.

Wilt u een stageplaats aanbieden? Bel 033 4450333 of stuur een mail naar info@pro33college.nl en wij nemen z.s.m. contact op.

Samenwerking

PRO33college staat midden in de samenleving om onze leerlingen de kans te geven zich te ontplooien in levensechte leeromgevingen. We werken samen met meerdere bedrijven en zoeken de samenwerking in Amersfoort en omstreken om dit voor de leerlingen te creëren. Neem contact op met PRO33college voor meer informatie.