Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Ziekmelden

Als je ziek bent, vragen we je ouder(s) om dit ’s ochtends door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur. Dat kan via telefoonnummer 033 44 50 333 of via de HOY app.

Wanneer je stage loopt, kun je zelf je stage bellen als je ziek bent. Als je weer beter bent, laat je dit weten aan je mentor.

Meest gestelde vragen

Heb je op het PRO33college elke dag dezelfde docent?
Je mentor is de docent die je elke dag op vaste momenten ziet. Daarnaast krijg je elke dag les van verschillende vakdocenten en praktijkdocenten.

Mag ik mijn mobieltje meenemen in de klas?
Je mobiele telefoon mag je meenemen in de klas, maar je mag hem niet gebruiken. Alleen als de docent het zegt, mag je je mobiel tevoorschijn halen. Wanneer je je niet aan de afspraken houdt, kan je mobiel ingenomen worden door de docent. Je krijgt je telefoon aan het einde van de lesdag weer terug.

1uur    08.30 – 09.00 (dagstart)
2uur   09.00 – 09.45
3uur   09.45 – 10.30

Pauze     10.30 – 10.45

4uur    10.45 – 11.30
5uur    11.30 – 12.15

Pauze     12.15 – 12.45

6uur    12.45 – 13.30
7uur    13.30 – 14.15
8uur    14.15 – 14.45
9uur    14.45 – 15.15
10uur  15.15 – 15.45

Als je bij ons op school zit kunnen jij en je ouders het rooster bekijken via de app Web Units.

22 aug 2022
31 okt 2022
9 jan 2023
30 maart 2023
3 juli 2023
7 juli 2023

VAKANTIEDAGEN 2021/2022

Herfstvakantie – 24 t/m 28 okt 2022

Kerstvakantie – 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023

Voorjaarsvakantie – 27 febr t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag – 7 apr 2023

2e paasdag – 10 apr 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag) – 24 apr t/m 5 mei 2023

Hemelvaart – 18 t/m 19 mei 2023

2e pinksterdag – 29 mei 2023

Zomervakantie – 10 juli t/m 18 aug 2023

Voor het aanvragen van een extra vrije dag bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, kunnen je ouder(s) verlof aan vragen bij de school.

Je kunt het formulier ook ophalen bij de administratie of je kunt in de HOY app / formulieren een aanvraag versturen.

Je mentor en de directie beoordelen het verzoek. Een extra dag vakantie is niet toegestaan.

Team

Schoolleiding

Directeur:
Meneer Nijhof

Vestigingsdirecteur:
Mevrouw van den Berg

Teamleider:
Meneer Bijsterbosch

Ondersteunend personeel

Kwaliteitsmedewerker:
Mevrouw Schouten-Rispens

Zorg coördinatoren:
Mevrouw Gilkes (onderbouw)
Mevrouw Niemeijer (bovenbouw)

Orthopedagoog:
Mevrouw Oudhof

PRO33coach:
Mevrouw Stokman

Secretariaat:
Mevrouw Boekhout
Mevrouw Jongsma

ICT:
Meneer Hardeveld

Conciërges:
Meneer Serhalawan
Meneer Nicasia

Vertrouwenspersonen:
Mevrouw Snijders
Meneer Teerink

Docenten

Docenten klassen 1:
Meneer Hartog
Mevrouw van de Mortel

Docenten klassen 2:
Mevrouw Duits
Mevrouw Abou Ammi
Meneer ten Heuw

Docenten klassen 3:
Mevrouw Berghuis
Mevrouw van den Ende
Meneer Jonges

Docenten klassen 4:
Mevrouw Mollema
Mevrouw Trapman
Meneer Jonkman
Meneer Herpoel

Docenten klassen 5:
Mevrouw Driessen
Mevrouw Mulder
Mevrouw Versluis
Mevrouw Snijders
Mevrouw Koster

Praktijkdocenten Techniek & Logistiek:
Meneer Miara
Meneer Sterken
Meneer Jeuster
Meneer Kneulman
Meneer Teerink
Mevrouw de Jong

Praktijkdocenten Zorg & Dienstverlening, Groen:
Mevrouw van Ree
Mevrouw Oostwouder
Mevrouw van Deuveren
Meneer Michon
Mevrouw Feer
Meneer van Maaren

Gymdocenten:
Mevrouw Koster
Meneer Herpoel
Meneer Jonges

Aanmelden

Wilt u uw kind of leerling aanmelden voor het praktijkonderwijs, dan is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

De school van de aangemelde leerling vraagt bij het PRO33college een TLV aan. Aan de hand van de informatie van de school van de leerling, wordt door PRO33college beoordeeld of de leerling een TLV krijgt.

Een kind komt in aanmerking voor een TLV praktijkonderwijs als:

 • De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55 en 80 liggen en
 • De leerachterstand groter is dan drie jaar of meer op twee van de vier leergebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. Waarvan één van de twee begrijpend lezen of rekenen is.

Verzuim

De wettelijke vertegenwoordigers, de handtekening van beide ouders of wettelijk vertegenwoordigers is nodig.

 • Door het verlofformulier in de HOY-app in te vullen
 • Door het verlofformulier bij het secretariaat te vragen en ingevuld in te leveren.
 • Voor bijzondere gebeurtenissen zoals een bruiloft of een begrafenis
 • Als het om een belangrijk familielid gaat zoals een broer, zus, oom of tante, opa of
  oma. School zal altijd om een bewijs vragen.
 • Voor een belangrijke feestdag zoals Suikerfeest of Offerfeest (1 dag)
 • 2 tot 10 dagen vrij zijn? Leg uit waarom uw kind/pupil zo lang vrij moet zijn. De
  schoolleiding beslist of uw kind/pupil vrij krijgt.
 • Meer dan 10 dagen vrij zijn? Dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.
 • Nee
 • Voor sommige beroepen is er een uitzondering. Dat is te vinden op de site van de
  leerplicht Leerplicht en kwalificatieplicht | Leerplicht | Rijksoverheid.nl
 • Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan kunt
  u toestemming vragen aan de school. Voor sommige beroepen is een uitzondering.
 • Het secretariaat te vragen en ingevuld in te leveren.

Gezonde school

PRO33college is een gezonde school. In onze schoolkantine werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Jaarlijks brengen wij het aanbod en de uitstraling van onze kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.

Onze schoolkantine won de Gouden Kantine schaal en kreeg van het Voedingscentrum het certificaat Gezonde Kantine. Als je goed eet, kun je je beter concentreren:

 • In de ochtend is er een klein (gratis!) ontbijt
 • De hele dag door is er fruit en water beschikbaar
 • In de lunchpauze kun je een gezonde hap kopen
 • Onze school is rookvrij
 • Energiedrank laten we thuis!
 • Je krijgt les over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs
 • Ons schoolplein nodigt uit tot sporten en bewegen

Bij wie kunt u voor welke vragen terecht?

 • Pjotr Bijsterbosch, teamleider: op het gebied van onderwijs en beleid.
 • Stephanie Gilkes, zorgcoördinator onderbouw: Op het gebied van ondersteuning en toelating.
 • Rick ten Heuw, mentor onderbouw, voorheen docent groep 8 basisonderwijs: Overgang en informatie m.b.t. praktijkonderwijs.
 • Secretariaat: voor het inplannen van kennismaking/rondleiding.

Samenwerkende besturen

Het PRO33college is een samenwerking tussen de scholen van praktijkonderwijs van Meerwegen Scholengroep voor christelijk onderwijs en Onderwijsgroep Amersfoort voor openbaar onderwijs.

Voor meer informatie over beide besturen kijk op

meerwegen.nl  onderwijsgroepamersfoort.nl

Leerlingenraad

Het PRO33college is een samenwerking tussen de scholen van praktijkonderwijs van Meerwegen Scholengroep voor christelijk onderwijs en Onderwijsgroep Amersfoort voor openbaar onderwijs. Voor meer informatie over beide besturen kijk op:
www.meerwegen.nl
www.onderwijsgroepamersfoort.nl