Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Ons ondersteuning team

Op het PRO33college krijg je veel aandacht. Je mentor is de belangrijkste docent voor je. Je krijgt dagelijks les van je mentor en jullie praten over hoe het gaat op school. In die gesprekken is de vraag “Waar ga jij van AAN?” erg belangrijk. Het helpt je goede opleidingskeuzes te maken. Wat je wilt leren wordt beschreven in een Individueel Ontwikkelplan wat je bespreekt met je mentor. Hij of zij staat altijd voor je klaar! Om je aan te moedigen of om je te ondersteunen als het even niet goed gaat.

Soms heb je extra begeleiding nodig. Op het PRO33college werken schoolcoaches, een orthopedagoog, een zorgcoördinator en vertrouwenspersonen die je verder helpen, maar alleen als dat echt nodig is. Ook hebben we contact met de leerplichtambtenaar, de wijkagent, de jeugdarts en het wijkteam. Iedereen werkt met elkaar samen om alle leerlingen te helpen goede resultaten op school te behalen. We betrekken ook altijd je ouder(s) bij je leerproces. Met elkaar werken we aan jouw toekomst. En natuurlijk zijn de jongerenwerkers dagelijks op school.

De begeleiding

Naast de begeleiding van de mentor en de andere leden van het ondersteuningsteam kun je op PRO33college speciale trainingen volgen om je sterker of zelfverzekerder te voelen.
Je leert bijvoorbeeld:

  • Voor jezelf opkomen
  • Je mening durven zeggen
  • Durven praten in een groep
  • Leren zien wat je al goed kan
  • Jezelf te waarderen en eerlijk te zijn
  • Je gevoelens herkennen en uitspreken
  • Meer zelfvertrouwen te krijgen
  • Jezelf beheersen

Vertrouwenspersonen

Taalplus Ondersteuning

Ook bieden we extra taalondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dyslexie of een spraaktaalprobleem hebben. PRO33college werkt samen met Kentalis die daarin gespecialiseerd is. Ook bieden we Nederlands als tweede taal aan in samenwerking met het Taalcentrum. Daarnaast wordt er ook logopedie aangeboden.

 

De leerling in beeld

Twee keer per jaar houden we leerlingbesprekingen. Het onderwijsteam, je mentor en de zorgcoördinator praten dan over je ontwikkeling. Hoe het gaat met je leerdoelen houden jij en je mentor bij in het leerlingvolgsysteem Presentis. Daarin houden we je aanwezigheid ook bij. Thuis kunnen jij en je ouders inloggen om te kijken hoe het met je gaat op school. Je ontvangt hiervoor een inlogcode als je bij ons op school komt.