Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Iedereen een VIP

Heb je altijd al een VIP willen zijn? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Op het PRO33college ís iedereen een VIP! We doen er alles aan om de stap van de basisschool naar de middelbare school makkelijker voor je te maken. Net als op de basisschool heb je één meester of juf waar je alle belangrijke dingen mee bespreekt. Dat je is mentor. Samen gaan jullie kijken waar jij van AAN gaat. Wat vind jij leuk? Wat kun je al goed? En wat wil je leren op het PRO33college? Je kunt veel verschillende vakken kiezen en diploma’s en certificaten op jouw eigen niveau halen.

Vragen?

Stel ze aan de zorgcoördinator, Stephanie Gilkes via 033-4450333 of s.gilkes@pro33college.nl

Wilt u uw kind of leerling aanmelden? Klik op onderstaande button.

Regulering

In de komende periode hopen we weer de inschrijvingen te ontvangen voor de nieuwe leerlingen voor het volgend schooljaar. We hebben hiervoor ruim plek in de drie eerste klassen. In de afgelopen jaren is dat ruim voldoende gebleken voor de nieuwe instroom. Alle VO scholen hebben in de regio afspraken met elkaar gemaakt over de aanmeldingsprocedure, hier valt het praktijkonderwijs ook onder.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan de ruimte die er is in de genoemde drie klassen, zal er z.s.m. door een notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven op het PRO33college. Wij benadrukken dat wij niet verwachten dat er sprake zal zijn van de noodzaak tot loting. In de afgelopen jaren is dit ook nog nooit gebeurd.
De scholen voor praktijkonderwijs in de regio zijn verantwoordelijk om alle leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring een plek te bieden. Er zal dus altijd een school beschikbaar zijn! Bij eventuele loting geldt dat de leerlingen die broertjes of zusjes op school hebben en kinderen van medewerkers die in vaste dienst werken voor het PRO33college altijd een plek hebben.

De PRO-vmbo klas, verdieping en verbreding onderwijsaanbod op het PRO33college!

In schooljaar 2022-2023 starten wij met een volledige groep leerlingen die in een PRO-VMBO klas worden geplaatst. Dit schooljaar zijn wij met een kleine groep gestart om het onderwijs zo in te richten dat dit goed aansluit op het VMBO. Hiermee wordt aangegeven dat het onderwijsaanbod een theoretische leerroute betreft die gericht is op doorstroom naar het vmbo, maar ook kan toe leiden naar de entreeopleiding wanneer doorstroom naar het vmbo niet haalbaar blijkt. Deze onderbouwgroep stopt uiterlijk na drie jaar.

Omdat wij ons richten op het vergroten van kansen, willen we ook de kans op een succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs vergroten. De PRO-VMBO klas vergroot de kans dat de leerling het praktijkonderwijs afsluit met een Entree-diploma. Een Entree-diploma vergroot de kans op een succesvolle overstap naar het MBO. Ook voor de leerling waarbij twijfels zijn over de haalbaarheid van het niveau van het vmbo, kan de PRO-VMBO klas een uitkomst zijn. Als blijkt dat er voor de leerling toch kansen liggen op het vmbo, dan is de overstap makkelijker te maken.

PRO-vmbo klas in de praktijk

Organisatie:

De lessen Nederlands, wiskunde en Engels van de eerste twee leerjaren vmbo, worden in drie jaar tijd aangeboden op het PRO33college door docenten met een vmbo-bevoegdheid. Na drie leerjaren eindigt de pro-vmbo klas en stroomt de leerling uit naar klas 3 VMBO of klas 4 PrO.

De leerling:

 • Moet een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor PRO.
 • Staat ingeschreven bij het PRO33college.
 • Volgt in ieder geval Nederlands, wiskunde en Engels op vmbo-niveau, waarbij de kerndoelen en de toetsen van het vmbo leidend zijn.
 • Volgt de overige (praktijk)vakken volgen de leerling het onderwijsprogramma van het praktijkonderwijs van het PRO33college.

Toelatingsrichtlijnen PRO-vmbo klas

 • IQ van rond 75 of hoger.
 • Een PO-advies praktijkonderwijs.
 • DLE moet minstens 30 zijn op de leergebieden rekenen en begrijpend lezen.
 • Gemotiveerd om (theoretisch) te leren.
 • Er is sprake van minimaal 5 stimulerende werkhoudingsaspecten bij de leerling:
  • Komt regels en afspraken na
  • Kan na een instructie zelfstandig aan de slag
  • Doet actief mee met de les
  • Kan plannen en organiseren
  • Toont initiatief
  • Vraagt om hulp indien nodig
  • Kan doorzetten
  • Kan zelfstandig werken
  • Kan samenwerken
  • Aanspreekbaar zijn op gedrag

De intake commissie van het PRO33college bepaalt op basis van het dossier of een leerling in aanmerking komt voor PRO-vmbo.

Evaluatie en overgangsrichtlijnen

 • De leerresultaten en werkhoudingsaspecten (zoals hierboven benoemd) worden vier keer per schooljaar in kaart gebracht door de mentor en vervolgens met leerling en ouder(s) en/of verzorger(s) besproken. In december van ieder leerjaar wordt er een advies aan de resultaten gekoppeld.*
 • De leerling kan door naar het volgende leerjaar, wanneer:
  • Hij/zij voldoet aan de overgangsrichtlijnen van het vmbo voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels.
  • Hij/zij op ten minste 5 van de 10 werkhoudingsaspecten een lage ondersteuningsbehoefte scoort.
  • Hij/zij gemotiveerd is om (theoretisch) te leren.
 • In april van het derde leerjaar volgt een definitief besluit of de leerling doorstroomt naar het derde leerjaar vmbo of vierde leerjaar PRO.

*Bij zorgen over de voortgang van een leerling wordt dit met het ondersteuningsteam besproken en wordt er naar een passende oplossing gezocht in overleg met leerling en ouders.