Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Aanmelden bij het Praktijkonderwijs

Wilt u uw kind of leerling aanmelden voor het praktijkonderwijs, dan is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
De school van de aangemelde leerling vraagt bij het PRO33college een TLV aan. Aan de hand van de informatie van de school van de leerling, wordt door PRO33college beoordeeld of de leerling een TLV krijgt.

Een kind komt in aanmerking voor een TLV praktijkonderwijs als:

De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55 en 80 liggen en de leerachterstand groter is dan drie jaar of meer op twee van de vier leergebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. Waarvan één van de twee begrijpend lezen of rekenen is. Wanneer de gemeten IQ-waarde tussen 55-60 of 75-80 ligt, wordt extra goed gekeken of praktijkonderwijs wel de juiste leerroute is. Bij een IQ-waarde tussen 55-60 kan VSO-ZML een passende leerroute zijn. Bij IQ-waarde tussen 75-80 kan VMBO met LWOO een passender leerroute zijn. Een kind kan pas op het PRO33college geplaatst worden als er een TLV is.

Bij wie kunt u voor welke vragen terecht?

  • Stephanie Gilkes, zorgcoördinator onderbouw: Op het gebied van ondersteuning en toelating.
  • Rick ten Heuw, mentor onderbouw, voorheen docent groep 8 basisonderwijs: Overgang en informatie m.b.t. praktijkonderwijs.
  • Pjotr Bijsterbosch, teamleider: op het gebied van onderwijs en beleid.
  • Secretariaat: voor het inplannen van kennismaking/rondleiding.

Download Aanmeldformulier PRO33college 2023-2024

Download Aanmeldingsformulier TLV PrO Amersfoort en OKR 2023-2024 (invulbare versie)

Download ‘Van PO naar PRO’ (pdf)