Ziekmelden 033-4450333 of via de HOY app

Meld je nu aan (vóór 1 april) bij PRO33college

Aanmelden kan op 2 verschillende manieren. 

1. Online

Klik hier om je online aan te melden. 

2. Print

Download hier het aanmeldformulier 2024-2025 en stuur het formulier naar ons op. 

Hulp nodig bij het aanmelden? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat: secretariaat@pro33college.nl

Aanmelden bij het Praktijkonderwijs

Wilt u uw kind of leerling aanmelden voor het praktijkonderwijs, dan is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
De school van de aangemelde leerling vraagt bij het PRO33college een TLV aan. Aan de hand van de informatie van de school van de leerling, wordt door PRO33college beoordeeld of de leerling een TLV krijgt.

Een kind komt in aanmerking voor een TLV praktijkonderwijs als:

De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55 en 80 liggen en de leerachterstand groter is dan drie jaar of meer op twee van de vier leergebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. Waarvan één van de twee begrijpend lezen of rekenen is. Wanneer de gemeten IQ-waarde tussen 55-60 of 75-80 ligt, wordt extra goed gekeken of praktijkonderwijs wel de juiste leerroute is. Bij een IQ-waarde tussen 55-60 kan VSO-ZML een passende leerroute zijn. Bij IQ-waarde tussen 75-80 kan VMBO met LWOO een passender leerroute zijn. Een kind kan pas op het PRO33college geplaatst worden als er een TLV is.

Bij wie kunt u voor welke vragen terecht?

 

 

Downloads

⇓ Aanmeldformulier 2024-2025

VanPOnaarPRO (voor leerkrachten)

OKR (voor leerkrachten)